Aktuality

Novéna k Božímu milosrdenství

16.4.2022 Novéna začíná vždy na Velký pátek a končí v sobotu před svátkem [...]
Čtěte více...

Text k zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

23.3.2022 Vatikán zaslal biskupům dopis i text modlitby k úkonu zasvěcení Ukrajiny a [...]
Čtěte více...

Výzva diecézního biskupa Jana Vokála k zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému Srdci Panny Marie

19.3.2022 https://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/vyzva-diecezniho-biskupa-jana-vokala-12364 Bratři a sestry v Kristu, všechny Vás srdečně zvu a vybízím k účasti na celosvětové modlitbě za [...]
Čtěte více...

Papež František zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému Srdci Mariinu

17.3.2022 Vatikán. Papež František na slavnost Zvěstování Páně zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému [...]
Čtěte více...

Novéna ke Zvěstování Panny Marie 16. – 24. 3.

16.3.2022 https://zvestovani.neposkvrnene.cz/novena.html
Čtěte více...

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]