Pořad bohoslužeb od 18. do 25. 12. 2022

Kategorie: AktualityPořad bohoslužeb aktuální

18.12.2022

Neděle 18.12.20224. neděle adventnísv. Rufus a Zosim11:00, 10:30 modl. růženceBohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pondělí 19.12.2022bl. Urban17:30Modlitba růžence a bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Úterý 20.12.2022sv. Dominik Siloský......Kaple fara
Středa 21.12.2022sv. Petr Kanisius......Kaple fara
Čtvrtek 22.12.2022sv. Servul......Kaple fara
Pátek 23.12.2022sv. Jan Kentský......Kaple fara
Sobota 24.12.2022Štědrý den......Kaple fara
Neděle 25.12.2022Slavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně10:30 růženec, 11:00bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky