Pořad bohoslužeb pd 30. 6. do 7. 7. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

30.6.2013

Neděle 30.6.201313. neděle v mezidobísv. prvomučedníci římští10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SV. II. poutní - za + Josefa Blažka a celou rodinuKostel sv. Petra a Pavla
19:00Modlitební triduum Hnutí Modlitby matek - 3. den - Chvály + adorace NSOKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 1.7.2013 pondělí 13. týdne v mezidobísv. Theobald (Děpolt)
Úterý 2.7.2013 úterý 13. týdne v mezidobísv. Ota
Středa 3.7.2013 Svátek sv. Tomáše
Čtvrtek 4.7.2013čtvrtek 13. týdne v mezidobísv. Prokop17:30 (od 16:30 adorace, sv. smíření, 17:00 společná modlitba za kněžská povolání)MŠE SV. za kněze, duchovní povoláníKaple fara
Pátek 5.7.2013 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Sobota 6.7.2013 sobota 13. týdne v mezidobísv. Marie Gorettiová
Neděle 7.7.201314. neděle v mezidobísv. Wilibald10:00 (9:40 růženec)BOHOSLUŽBa SLOVA - místo mše sv.Kaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky