Pořad bohoslužeb od 9. do 16. 3. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

10.3.2014

Neděle 9.3.20141. neděle postnísv. Františka Římská10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za + rodiče Stránských a BlažkovyKaple fara
Pondělí 10.3.2014 pondělí 1. postního týdnesv. Jan Ogilvie
Úterý 11.3.2014 úterý 1. postního týdnesv. Eulogius z Kordoby
Středa 12.3.2014 středa 1. postního týdnesv. Kvirin
Čtvrtek 13.3.2014čtvrtek 1. postního týdnesv. Patricie (Vlasta)16:00Mariánské večeřadlo (růženec, bohoslužba slova, sv. přijímání, obnova zasvěcení P. Marii, adorace)Kaple fara
Pátek 14.3.2014 pátek 1. postního týdnesv. Matylda
Sobota 15.3.2014 sobota 1. postního týdnesv. Longin
Neděle 16.3.20142. neděle postnísv. Heribert10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za + bratra KlauseKaple fara
14:00KŘÍŽOVÁ CESTAKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]