Pořad bohoslužeb od 8. do 15. dubna 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

8.4.2012

Velikonoční oktáv – každý den jako by byla neděle!

Neděle 8.4.2012Slavnost Zmrtvýchvstání PáněSlavnost Zmrtvýchvstání Páně10:00Mše sv. - Zmrtvýchvstání PáněKaple fara
Pondělí 9.4.2012pondělí velikonočního oktávusv. Marie Kleofášova9.30Mše sv.Kaple fara
Úterý 10.4.2012 úterý velikonočního oktávusv. Michael de Sanctis
Středa 11.4.2012 středa velikonočního oktávusv. Stanislav
Čtvrtek 12.4.2012 čtvrtek velikonočního oktávusv. Julius
Pátek 13.4.2012pátek velikonočního oktávusv. Martin I.17:00Mariánské večeřadlo - modlitba růžence, zasvěcení P. Marii, bohoslužba slova, adoraceKaple fara
Sobota 14.4.2012 sobota velikonočního oktávusv. Lambert
Neděle 15.4.20122. neděle velikonočnísv. Anastázie11:00 POZOR ZMĚNA!Mše sv. - Neděle Božího milosrdenství; přede mší sv. možnost ke sv. smířeníKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky