Pořad bohoslužeb od 8. do 15. 6. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

9.6.2014

Neděle 8.6.2014Slavnost Seslání Ducha Svatéhosv. Medard10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - na úmysl dárceKaple fara
Pondělí 9.6.2014 pondělí 10. týdne v mezidobísv. Efrém Syrský
Úterý 10.6.2014 úterý 10. týdne v mezidobísv. Maxim
Středa 11.6.2014 sv. Barnabáš
Čtvrtek 12.6.2014 čtvrtek 10. týdne v mezidobísv. Jan z Fakunda
Pátek 13.6.2014pátek 10. týdne v mezidobísv. Antonín z Padovy17:00Mariánské večeřadlo (růženec, bohoslužba slova, sv. přijímání, obnova zasvěcení P. Marii, adorace)Kaple fara
Sobota 14.6.2014 sobota 10. týdne v mezidobísv. Anastáz
Neděle 15.6.2014Slavnost Nejsvětější Trojicesv. Vít10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)Kaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]