Pořad bohoslužeb od 8. do 15. 5. 2016

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

9.5.2016

Středa 11.5.2016středa 7. velikonočního týdnesv. Ignác z Láconi13:30Náboženství pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 12.5.2016 čtvrtek 7. velikonočního týdnesv. Pankrác, sv. Nereus a Achilleus
Pátek 13.5.2016pátek 7. velikonočního týdnesv. Ondřej Hubert Fournet16:00Modlitba růžence a bohoslužba slova - mariánské večeřadloKaple fara
Sobota 14.5.2016 Svátek sv. Matěje, apoštola
Neděle 15.5.2016Slavnost Seslání Ducha Svatéhosv. Žofie11:00 (sv. smíření, modl. růžence)MŠE SVATÁ - za seslání Ducha sv. na přítomné a celou farnostKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]