Pořad bohoslužeb od 8. do 15. 3. 2015

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

9.3.2015

Neděle 8.3.20153. neděle postnísv. Jan z Boha10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za urč. osobyKaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 9.3.2015pondělí 3. postního týdnesv. Františka Římská19:00Katecheze pro dospěléKaple fara
Úterý 10.3.2015 úterý 3. postního týdnesv. Jan Ogilvie
Středa 11.3.2015středa 3. postního týdnesv. Eulogius z Kordoby12:45, 14:45Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 12.3.2015 čtvrtek 3. postního týdnesv. Kvirin
Pátek 13.3.2015pátek 3. postního týdnesv. Patricie (Vlasta)15:00Mariánské večeřadlo (růženec, zasvěcení se P. Marii, bohoslužba slova se sv. přijímáním)Kaple fara
Sobota 14.3.2015 sobota 3. postního týdnesv. Matylda
Neděle 15.3.20154. neděle postnísv. Longin10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky