Pořad bohoslužeb od 8. do 15. 12. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

8.12.2013

Neděle 8.12.20132. neděle adventní2.neděle adventní10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - k 18. výročí jáhenstvíKaple fara
Pondělí 9.12.2013Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu16:00BOHOSLUŽBA SLOVA SE SV. PŘIJÍMÁNÍMKaple fara
Úterý 10.12.2013 úterý 2. adventního týdnesv. Julie a Eulálie
Středa 11.12.2013 středa 2. adventního týdnesv. Damas I. (Hostivít)
Čtvrtek 12.12.2013 čtvrtek 2. adventního týdnesv. Jana Františka de Chantal
Pátek 13.12.2013pátek 2. adventního týdnesv. Lucie (Světluše)16:00 MARIÁNSKÉ VEČEŘADLOKaple fara
Sobota 14.12.2013 sobota 2. adventního týdnesv. Jan od Kříže
Neděle 15.12.20133. neděle adventnísv. Valerián10:00 (9:40 růženec)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky