Pořad bohoslužeb od 6. do 13. 4. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

6.4.2014

Neděle 6.4.20145. neděle postnísv. Notger10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - na úmysl dárceKaple fara
14:00KŘÍŽOVÁ CESTAKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 7.4.2014 pondělí 5. postního týdnesv. Jan Křtitel de la Salle
Úterý 8.4.2014 úterý 5. postního týdnesv. Albert
Středa 9.4.2014 středa 5. postního týdnesv. Marie Kleofášova
Čtvrtek 10.4.2014čtvrtek 5. postního týdnesv. Michael de Sanctis16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 11.4.2014 pátek 5. postního týdnesv. Stanislav
Sobota 12.4.2014 sobota 5. postního týdnesv. Julius
Neděle 13.4.20146. neděle postní - Květná nedělesv. Martin I.10:00 (9:40 růženec, sv. smíření) - začne průvodem z kostela na faruMŠE SVATÁKaple fara
14:00KŘÍŽOVÁ CESTAKostel sv. Petra a Pavla
16:00Mariánské večeřadloKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky