Pořad bohoslužeb od 4. do 11. listopadu 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

5.11.2012

Neděle 4.11.201231. neděle v mezidobísv. Karel Boromejský10:00 (9.40 modl. růžence, sv. smíření)Mše sv. - za naše zemřelé z rodin a farnostiKaple fara
Pondělí 5.11.2012 pondělí 31. týdne v mezidobísv. Zachariáš a Alžběta
Úterý 6.11.2012 úterý 31. týdne v mezidobísv. Leonard (Linhart)
Středa 7.11.2012 středa 31. týdne v mezidobísv. Wilibrord
Čtvrtek 8.11.2012čtvrtek 31. týdne v mezidobísv. Gottfried (Bohumír)17:00Pobožnost za zemřeléHřbitov
17.30Modlitba růžence, bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 9.11.2012 Svátek Posvěcení lateránské baziliky
Sobota 10.11.2012 sobota 31. týdne v mezidobísv. Lev Veliký
Neděle 11.11.201232. neděle v mezidobísv. Martin10:00 (9.40 modl. růžence, sv. smíření) Mše sv.Kaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]