Pořad bohoslužeb od 30. 3. do 6. 4. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

30.3.2014

Neděle 30.3.20144. neděle postnísv. Jan Klimak9:55 - výjimečně dříve kvůli další bohoslužbě P. KrajíčkaMŠE SVATÁ - za živou rodinuKaple fara
14:00KŘÍŽOVÁ CESTAKostel sv. Petra a Pavla
19:00Modlitby matek + adoraceKaple fara
Pondělí 31.3.2014 pondělí 4. postního týdnebl. Balbína
Úterý 1.4.2014 úterý 4. postního týdnesv. Makarius (Blahomír)
Středa 2.4.2014 středa 4. postního týdnesv. František z Pauly
Čtvrtek 3.4.2014čtvrtek 4. postního týdnesv. Nikita16:00 (15:30 sv. smíření + adorace za povolání)MŠE SVATÁ - za kněze a kněžská a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 4.4.2014 pátek 4. postního týdnesv. Izidor
Sobota 5.4.2014 sobota 4. postního týdnesv. Vincenc Ferrerský
Neděle 6.4.20145. neděle postnísv. Notger10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara
14:00KŘÍŽOVÁ CESTAKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky