Pořad bohoslužeb od 3. do 10. 3. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

1.3.2013

Neděle 3.3.20133. neděle postnísv. Kunhuta11:00 (10.40 růženec + sv. smíření)Mše sv.Kaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 4.3.2013 pondělí 3. postního týdnesv. Kazimír
Úterý 5.3.2013 úterý 3. postního týdnesv. Teofil (Bohumil)
Středa 6.3.2013 středa 3. postního týdnebl. Friedrich (Bedřich, Miroslav)
Čtvrtek 7.3.2013čtvrtek 3. postního týdnesv. Perpetua a Felicita ( Blažena)17:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
19:00Modlitby matek s adoracíKaple fara
Pátek 8.3.2013 pátek 3. postního týdnesv. Jan z Boha
Sobota 9.3.2013 sobota 3. postního týdnesv. Františka Římská
Neděle 10.3.20134. neděle postnísv. Jan Ogilvie10 (9.40 růženec a sv. smíření)Mše sv.Kaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky