Pořad bohoslužeb od 29. 9. do 6. 10. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

29.9.2013

Neděle 29.9.201326. neděle v mezidobíSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za dar víry v rodiněKaple fara
18:30Modlitební triduum Hnutí Modlitby matek - 3. den - Chvály + adorace NSOKaple fara
Pondělí 30.9.2013 pondělí 26. týdne v mezidobísv. Jeroným
Úterý 1.10.2013 úterý 26. týdne v mezidobísv. Terezie od Dítěte Ježíše
Středa 2.10.2013 sv. andělé strážní
Čtvrtek 3.10.2013čtvrtek 26. týdne v mezidobísv. Maxmilián17:00 (16.00 adorace před NSO, 16:30 společná modlitba za povolání), možnost sv. smířeníMŠE SVATÁ za kněze a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 4.10.2013 pátek 26. týdne v mezidobísv. František z Assisi
Sobota 5.10.2013 sobota 26. týdne v mezidobísv. Palmác
Neděle 6.10.201327. neděle v mezidobísv. Bruno10:00 (9:40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za rodiče z obou stranKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]