Pořad bohoslužeb od 29. 7. do 5. 8. 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

27.7.2012

Neděle 29.7.201217. neděle v mezidobísv. Marta11:00 - POZOR ZMĚNA ČASU! (od 10.35 modlitba růžence, sv. smíření) Mše sv. - za + Marii Brejšovou k nedožitým 100. narozeninámKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 30.7.2012 pondělí 17. týdne v mezidobísv. Petr Chryzolog
Úterý 31.7.2012 úterý 17. týdne v mezidobísv. Ignác z Loyoly
Středa 1.8.2012středa 17. týdne v mezidobísv. Alfons z Liguori19:00Modlitby matek (v rámci adorace před Nejsv. svátostí oltářní)Kostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 2.8.2012čtvrtek 17. týdne v mezidobísv. Eusebius, sv. Petr Julián Eymard17:00 (od 15 h. možnost adorace, od 16.30 společná modlitba), sv. smíření od 16.301. čtvrtek - mše sv. za kněze, řeholníky a duchovní povoláníKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 3.8.2012 pátek 17. týdne v mezidobísv. Lydie
Sobota 4.8.2012 sobota 17. týdne v mezidobísv. Jan Maria Vianney
Neděle 5.8.201218. neděle v mezidobíPosvěcení římské baziliky Panny Marie11:00 POZOR ZMĚNA! (od 10.35 modlitba růžence, sv. smíření) Mše sv.Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]