Pořad bohoslužeb od 29. 6. do 6. 7. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

30.6.2014

Neděle 29.6.2014Slavnost sv. Petra a Pavla10:00 (9.40 růženec)MŠE SVATÁ - POUTNÍ K SV. PETRU A PAVLU - na úmysly přítomnýchKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 30.6.2014 pondělí 13. týdne v mezidobísv. prvomučedníci římští
Úterý 1.7.2014 úterý 13. týdne v mezidobísv. Theobald (Děpolt)
Středa 2.7.2014 středa 13. týdne v mezidobísv. Ota
Čtvrtek 3.7.2014Svátek sv. Tomáše17:00 MŠE SVATÁ - za kněze a duchovní povolání, od 16 h. adorace před NSO, sv. smíření od 16:30Kostel sv. Petra a Pavla
Pátek 4.7.2014 pátek 13. týdne v mezidobísv. Prokop
Sobota 5.7.2014 Slavnost sv. Cyrila a Metoděje
Neděle 6.7.201414. neděle v mezidobísv. Marie Gorettiová10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky