Pořad bohoslužeb od 29. 3. do 6. 4.

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

29.3.2015

Neděle 29.3.20156. neděle postní - Květná nedělebl. Ludolf (Slavomil)10:00 se zahájením průvodu s ratolestmi v kosteleMŠE SVATÁ - na úmysly přítomnýchKaple fara
Pondělí 30.3.2015 pondělí Svatého týdnesv. Jan Klimak
Úterý 31.3.2015úterý Svatého týdnebl. Balbína17:00; 16.30 křížová cestaLatinská (tridentská) mše svatá s pašijemiKostel sv. Petra a Pavla
Středa 1.4.2015středa Svatého týdnesv. Makarius (Blahomír)12:45; 14:45Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 2.4.2015 Zelený čtvrtekZelený čtvrtek
Pátek 3.4.2015 Velký pátekVelký pátek
Sobota 4.4.2015 Bílá sobotaBílá sobota
Neděle 5.4.2015Slavnost Zmrtvýchvstání PáněSlavnost Zmrtvýchvstání Páně10:00 (9:30 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za farnost a obecKaple fara
Pondělí 6.4.2015pondělí velikonočního oktávusv. Notger9:30MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky