Pořad bohoslužeb od 29. 12. 2013 do 5. 1. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

27.12.2013

Neděle 29.12.2013Svátek Svaté rodinysv. Tomáš Becket10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara
Pondělí 30.12.2013 sv. Evžen
Úterý 31.12.2013sv. Silvestr16:00Růženec a bohoslužba slovaKaple fara
23 - 24 ADORACE před NSOKaple fara
Středa 1.1.2014Slavnost Matky Boží Panny Marie9:30 výjimka!!!!MŠE SVATÁKaple fara
Čtvrtek 2.1.2014sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský17:00 (16:30 adorace za povolání)MŠE SVATÁ - za kněze a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 3.1.2014 sv. Jenovéfa
Sobota 4.1.2014 bl. Anděla z Foligna
Neděle 5.1.20142. neděle po Narození Páněsv. Telesfor10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky