Pořad bohoslužeb od 28. 10. do 4. 11. 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

28.10.2012

Neděle 28.10.201230. neděle v mezidobíSvátek sv. Šimona a Judy10:00 (9.40 modl. růžence, sv. smíření)Mše sv. (za + otce a členy rodiny)Kaple fara
Pondělí 29.10.2012 pondělí 30. týdne v mezidobísv. Narcis
Úterý 30.10.2012 úterý 30. týdne v mezidobísv. Marcel
Středa 31.10.2012 středa 30. týdne v mezidobísv. Wolfgang
Čtvrtek 1.11.2012Slavnost Všech svatých17:00 ( od 15 h. adorace, od 16.30 společná modlitba + sv. smíření)Mše sv. - za kněze, řeholníky a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 2.11.2012Vzpomínka na všechny věrné zemřelé16:00Dušičková pobožnostHřbitov
Sobota 3.11.2012 sobota 30. týdne v mezidobísv. Martin de Porres
Neděle 4.11.201231. neděle v mezidobísv. Karel Boromejský10:00 (9.40 modl. růžence, sv. smíření) Mše sv. Kaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky