Pořad bohoslužeb od 27. 4. do 4. 5.

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

22.4.2014

Neděle 27.4.20142. neděle velikonočnísv. Zita10:00 (9.40 růženec, sv. smíření) - za Boží milosrdenství pro nás a naše drahéMŠE SV. - neděle Božího milosrdenství - VYUŽIJTE SV. SMÍŘENÍ v tento den!Kaple fara
Pondělí 28.4.2014 pondělí 2. velikonočního týdnesv. Petr Chanel - sv. Ludvík Maria Grignion
Úterý 29.4.2014 Svátek sv. Kateřiny Sienské
Středa 30.4.2014 středa 2. velikonočního týdnesv. Zikmund
Čtvrtek 1.5.2014Dělník sv. Josef17:00MŠE SVATÁ - za kněze a duchovní povolání, od 16 h. adorace, sv. smíření od 16:30Kaple fara
Pátek 2.5.2014 pátek 2. velikonočního týdnesv. Atanáš
Sobota 3.5.2014 Svátek sv. Filipa a Jakuba
Neděle 4.5.20143. neděle velikonočnísv. Florián10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)Kaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]