Pořad bohoslužeb

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

5.3.2012

Neděle 18. 3.: (4. ned. postní): 10 h. mše sv.

14 h. křížová cesta (kostel)

Pondělí 19. 3.: (Slavnost sv. Josefa): 16 h. mše sv. MIMOŘ.

Čtvrtek 22. 3.16.00 modlitba růžence a bohoslužba slova

Neděle 25. 3.: (5. ned. postní): 11 h. mše sv. POZOR ZMĚNA!

14 h. křížová cesta (kostel)

Pondělí 26. 3. (Slavnost Zvěstování Páně): 16 h. mše sv. MIMOŘ.

——————————————————————————————————————————————

Čtvrtek 15. 3.16.00 modlitba růžence a bohoslužba slova

Neděle 11. 3. (3. ned. postní): 10 h. mše sv.  (za + rodiče Stránských); 9.30 modl. růžence, sv. smíření

14 h. křížová cesta (kostel)

Úterý 13. 3.16.00 Fatimský den – mariánské večeřadlo: modl. růžence, zasvěcení  P. Marii, bohoslužba slova, adorace

Čtvrtek 8. 3.: 16 h. růženec, bohoslužba slova (kaple)

Středa 7. 3.: 18.45 h. Modlitby matek + adorace (kaple)

Neděle 4. 3. (2. ned. postní): POZOR, ZMĚNA! 10.30 h. modl. růžence, sv. smíření; 11 h. mše sv. (P. J. Krajíček) (fara – kaple); za + Marii Brejšovou (+28. 2. 2012)

14 h. křížová cesta

Čtvrtek 1. 3.: 16.30 mše sv. za kněze, řeholníky, duchovní povolání

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]