Pořad bohoslužeb od 26. 10. do 2. 11. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

26.10.2014

Neděle 26.10.201430. neděle v mezidobísv. Rustik10:00 (Od 9:00 modlitba růžence, 9:30 sv. smíření)MŠE SVATÁ za živou i + rodinuKaple fara
Pondělí 27.10.2014 pondělí 30. týdne v mezidobísv. Frumencius
Úterý 28.10.2014 Svátek sv. Šimona a Judy
Středa 29.10.2014 středa 30. týdne v mezidobísv. Narcis
Čtvrtek 30.10.2014čtvrtek 30. týdne v mezidobísv. Marcel17:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 31.10.2014 pátek 30. týdne v mezidobísv. Wolfgang
Sobota 1.11.2014 Slavnost Všech svatých
Neděle 2.11.2014Vzpomínka na všechny věrné zemřelé10:00MŠE SVATÁKaple fara
17:00BOHOSLUŽBA ZA ZEMŘELÉHřbitov

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]