Pořad bohoslužeb od 24. 2. do 3. 3. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

22.2.2013

Neděle 24.2.20132. neděle postnísv. Modest10:00 (9.40 růženec + sv. smíření); 14.00Mše sv.; křížová cestaKaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 25.2.2013 pondělí 2. postního týdnesv. Valburga
Úterý 26.2.2013 úterý 2. postního týdnesv. Alexandr
Středa 27.2.2013 středa 2. postního týdnesv. Gabriel od Bolestné Panny Marie
Čtvrtek 28.2.2013čtvrtek 2. postního týdnesv. Roman16:30 (od 15 h. adorace před NSO, 16.00 spol. modlitby, sv. smíření)MŠE SV. - VÝJIMEČNĚ - místo 1. čtvrtku - za kněze, duch. povolání + zvláště odstupujícího Sv. otce a dobrou volbu nového papežeKaple fara
Pátek 1.3.2013 pátek 2. postního týdnesv. Suitbert
Sobota 2.3.2013 sobota 2. postního týdnesv. Simplicius
Neděle 3.3.20133. neděle postnísv. Kunhuta11 (10.40 růženec a sv. smíření) VÝJIMEČNÝ ČAS!Mše sv.Kaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky