Pořad bohoslužeb od 23. do 30. 9. 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

22.9.2012

Neděle 23.9.201225. neděle v mezidobísv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny10:00 (9.40 modl. růžence, sv. smíření)Mše sv. za + Hanu KovářovouKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 24.9.2012 pondělí 25. týdne v mezidobísv. Gerard (Jaromír)
Úterý 25.9.2012 úterý 25. týdne v mezidobísv. Kleofáš
Středa 26.9.2012 středa 25. týdne v mezidobísv. Kosma a Damián
Čtvrtek 27.9.2012čtvrtek 25. týdne v mezidobísv. Vincenc z Paula18:00Modlitba růžence a bohoslužba slova; 15. výročí úmrtí P. Josefa KacálkaKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 28.9.2012 Slavnost sv. Václava
Sobota 29.9.2012 Svátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela
Neděle 30.9.201226. neděle v mezidobísv. Jeroným10:00 Mše sv. (9.45 sv. růženec + sv. smíření)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]