Pořad bohoslužeb od 23. do 30. 6. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

22.6.2013

Neděle 23.6.201312. neděle v mezidobísv. Josef Cafasso10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)Mše sv.Kaple fara
Pondělí 24.6.2013 Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
Úterý 25.6.2013 úterý 12. týdne v mezidobísv. Vilém, ct. Ivan
Středa 26.6.2013 středa 12. týdne v mezidobísv. Jan a Pavel
Čtvrtek 27.6.2013čtvrtek 12. týdne v mezidobísv. Cyril Alexandrijský17.30Růženec a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 28.6.2013 pátek 12. týdne v mezidobísv. Irenej (Lubomír)
Sobota 29.6.2013Slavnost sv. Petra a Pavla17.00Modlitba v rámci Modlitebního tridua Hnutí Modlitby matek + adoraceKostel sv. Petra a Pavla
18:00POUTNÍ MŠE SV. K SV. PETRU A PAVLU - za farnostKostel sv. Petra a Pavla
Neděle 30.6.201313. neděle v mezidobísv. prvomučedníci římští10:00 (9.40 růženec + sv. smíření)Mše sv. - za + Josefa BlažkaKostel sv. Petra a Pavla
19:00Modlitební triduum Modliteb matek - adorace + modlitby chvalKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky