Pořad bohoslužeb od 23. do 30. 3. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

24.3.2014

Neděle 23.3.20143. neděle postnísv. Turibius z Mongroveja10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za živou rodinuKaple fara
Pondělí 24.3.2014 pondělí 3. postního týdnesv. Kateřina Švédská
Úterý 25.3.2014Slavnost Zvěstování Páně16:00MŠE SVATÁKaple fara
Středa 26.3.2014 středa 3. postního týdnesv. Kastulus (Haštal)
Čtvrtek 27.3.2014čtvrtek 3. postního týdnesv. Rupert16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 28.3.2014 pátek 3. postního týdnesv. Rogát
Sobota 29.3.2014sobota 3. postního týdnebl. Ludolf (Slavomil)19:00ADORACE - Modlitební triduum Modliteb matekKaple fara
Neděle 30.3.20144. neděle postnísv. Jan Klimak10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)9:55 PŘIJĎTE PROSÍM O 5 MINUT DŘÍVE, NAVÍC POSUNUT ČAS NA LETNÍ - tzn. o 1 hodinu dopředu!Kostel sv. Petra a Pavla
14:00KŘÍŽOVÁ CESTAKostel sv. Petra a Pavla
19:00ADORACE - Modlitební triduum Modliteb matekKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky