Pořad bohoslužeb od 22. do 29. 9. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

21.9.2013

Neděle 22.9.201325. neděle v mezidobísv. Mořic a druhové10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - k výročí sňatku - za požehnání a lásku v rodiněKaple fara
Pondělí 23.9.2013 pondělí 25. týdne v mezidobísv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
Úterý 24.9.2013 úterý 25. týdne v mezidobísv. Gerard (Jaromír)
Středa 25.9.2013středa 25. týdne v mezidobísv. Kleofáš17.30Růženec a bohoslužba slovaKaple fara
Čtvrtek 26.9.2013 čtvrtek 25. týdne v mezidobísv. Kosma a Damián
Pátek 27.9.2013 pátek 25. týdne v mezidobísv. Vincenc z Paula
Sobota 28.9.2013Slavnost sv. Václava18.30Modlitba v rámci Modlitebního tridua Hnutí Modlitby matek - ADORACEKaple fara
Neděle 29.9.201326. neděle v mezidobíSvátek sv. archandělů Michaela, Gabriela a Rafaela10:00 (9:40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara
18.30Modlitba v rámci Modlitebního tridua Modliteb matek - ADORACEKaple fara

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]