Pořad bohoslužeb od 22. do 29. 11. 2015

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

21.11.2015

Neděle 22.11.2015Slavnost Ježíše Krista Králesv. Cecílie10:00 (9.30 růženec, sv. smíření po mši sv.)MŠE SVATÁ - se zasvěcením lidstva Ježíši Kristu Králi ve svatostánkuKaple fara
Pondělí 23.11.2015 pondělí 34. týdne v mezidobísv. Klement I.
Úterý 24.11.2015úterý 34. týdne v mezidobísv. Ondřej Dung-Lac a druhové17:00; (16.30 modlitba růžence, sv. smíření)Tridentská (latinská) mše svatáKostel sv. Petra a Pavla
Středa 25.11.2015středa 34. týdne v mezidobísv. Kateřina13:00Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 26.11.2015čtvrtek 34. týdne v mezidobísv. Silvestr-Bohoslužba slova TENTOKRÁT NEBUDEKaple fara
Pátek 27.11.2015 pátek 34. týdne v mezidobísv. Virgil
Sobota 28.11.2015 sobota 34. týdne v mezidobísv. Mansuet (Miloslav)
Neděle 29.11.20151. neděle adventnísv. Saturnin11:00 (10.30 růženec, sv. smíření) - POZOR, ZMĚNA ZAČÁTKU MŠE SV.!MŠE SVATÁ s žehnáním adventních věncůKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky