Pořad bohoslužeb od 20. do 27. května 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

20.5.2012

7. týden velikonoční, příprava na Seslání Ducha sv.

Neděle 20.5.20127. neděle velikonočnísv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský10:00Bohoslužba slovaKaple fara
Pondělí 21.5.2012 pondělí 7. velikonočního týdnesv. Ondřej Bobola
Úterý 22.5.2012 úterý 7. velikonočního týdnesv. Julie
Středa 23.5.2012 středa 7. velikonočního týdnesv. Jan Křtitel de Rossi
Čtvrtek 24.5.2012čtvrtek 7. velikonočního týdnesv. Vincent LerinskýPanny Marie Pomocnice křesťanů - 17:00Modlitba růžence a bohoslužba slova + krátká májová pobožnostKaple fara
Pátek 25.5.2012 pátek 7. velikonočního týdnesv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi
Sobota 26.5.2012 sobota 7. velikonočního týdnesv. Filip Neri
Neděle 27.5.2012Slavnost Seslání Ducha Svatéhosv. Augustin z Canterbury11:00 MIMOŘÁDNĚMše sv.Kaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky