Pořad bohoslužeb od 20. do 27. 1. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

19.1.2013

Neděle 20.1.20132. neděle v mezidobísv. Fabián a Šebestián10:00 (9.40 modl. růžence, možnost sv. smíření)BOHOSLUŽBA SLOVA (namísto mše sv.)Kaple fara
Pondělí 21.1.2013 pondělí 2. týdne v mezidobísv. Anežka Římská
Úterý 22.1.2013 úterý 2. týdne v mezidobísv. Vincenc
Středa 23.1.2013 středa 2. týdne v mezidobísv. Ildefons
Čtvrtek 24.1.2013čtvrtek 2. týdne v mezidobísv. František Saleský16:00Mod. růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 25.1.2013Svátek Obrácení svatého Pavla19:00Modlitební triduum Modliteb matek - 1. den - modl. pokání - adoraceKaple fara
Sobota 26.1.2013sobota 2. týdne v mezidobísv. Timotej (Bohuslav) a Titus18:00Modlitební triduum Hnutí Modlitby matek - 2. den - prosby o odpuštění - adoraceKaple fara
Neděle 27.1.20133. neděle v mezidobísv. Anděla Mericiová10:00 (9.40 modl. růžence, možnost sv. smíření)Mše sv. - za víru v rodiněKaple fara
18:00 Modlitební triduum Hnutí Modlitby matek - 3. den - chvály - adoraceKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky