Pořad bohoslužeb od 2. do 9. září 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

31.8.2012

Neděle 2.9.201222. neděle v mezidobísv. Justus10:00 (9.40 modl. růžence, sv. smíření)Mše sv. (za rodinu Loskotovu)Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 3.9.2012 pondělí 22. týdne v mezidobísv. Řehoř Veliký
Úterý 4.9.2012 úterý 22. týdne v mezidobísv. Růžena z Viterba
Středa 5.9.2012 středa 22. týdne v mezidobísv. Viktorin (Vítězslav)
Čtvrtek 6.9.2012čtvrtek 22. týdne v mezidobísv. Magnus15:00 Adorace; 16:30 spol. modlitba + sv. smíření ; 17:00 MŠE SV.Mše sv. - za kněze, řeholníky a duchovní povoláníKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 7.9.2012 pátek 22. týdne v mezidobísv. Melichar Grodecký
Sobota 8.9.2012 Svátek Narození Panny Marie
Neděle 9.9.201223. neděle v mezidobísv. Petr Klaver8:00Bohoslužba slova se sv. přijímáním (namísto mše sv.)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky