Pořad bohoslužeb od 18. do 25. 5. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

18.5.2014

Neděle 18.5.20145. neděle velikonočnísv. Jan I.10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za + Klause PinkaseKaple fara
Pondělí 19.5.2014 pondělí 5. velikonočního týdnesv. Petr Celestýn
Úterý 20.5.2014 úterý 5. velikonočního týdnesv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský
Středa 21.5.2014 středa 5. velikonočního týdnesv. Ondřej Bobola
Čtvrtek 22.5.2014čtvrtek 5. velikonočního týdnesv. Julie17:00Modlitba růžence a bohoslužba slova, májová pobožnostKaple fara
Pátek 23.5.2014 pátek 5. velikonočního týdnesv. Jan Křtitel de Rossi
Sobota 24.5.2014 sobota 5. velikonočního týdnesv. Vincent Lerinský
Neděle 25.5.20146. neděle velikonočnísv. Beda Ctihodný, sv. Řehoř VII., sv. Marie Magdaléna de Pazzi10:00 (9:40 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky