Pořad bohoslužeb od 17. do 24. 3. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

17.3.2013

Neděle 17.3.20135. neděle postnísv. Patrik10:00 (9.40 růženec)Bohoslužba slovaKaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 18.3.2013 pondělí 5. postního týdnesv. Cyril Jeruzalémský
Úterý 19.3.2013Slavnost sv. Josefa16:00MŠE SV.Kaple fara
Středa 20.3.2013 středa 5. postního týdnesv. Archip
Čtvrtek 21.3.2013čtvrtek 5. postního týdnebl. Serapion17:00Modl. růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 22.3.2013 pátek 5. postního týdnesv. Epafrodit
Sobota 23.3.2013 sobota 5. postního týdnesv. Turibius z Mongroveja
Neděle 24.3.20136. neděle postní - Květná nedělesv. Kateřina Švédská10 (9.40 růženec a sv. smíření) ZAČNEME PRŮVODEM Z KOSTELA NA FARU V 10 H.Mše sv.Kaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky