Pořad bohoslužeb od 17. do 24. 2. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

15.2.2013

Neděle 17.2.20131. neděle postnísv. Alexius a druhové10:00 (9.40 modlitba růžence + sv. smíření)Mše sv.Kaple fara
Pondělí 18.2.2013pondělí 1. postního týdnesv. Simeon19:00Modlitby matek + adoraceKaple fara
Úterý 19.2.2013 úterý 1. postního týdnebl. Godšalk
Středa 20.2.2013 středa 1. postního týdnesv. Nikefor
Čtvrtek 21.2.2013čtvrtek 1. postního týdnesv. Petr Damiani17:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 22.2.2013 svátek Stolce sv. Petra
Sobota 23.2.2013 sobota 1. postního týdnesv. Polykarp
Neděle 24.2.20132. neděle postnísv. Modest10:00 (9.40 modlitba růžence + sv. smíření)Mše sv.Kaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky