Pořad bohoslužeb od 16. do 23. 9. 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

14.9.2012

Neděle 16.9.201224. neděle v mezidobísv. Ludmila10:00 Mše sv.Kostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 17.9.2012 pondělí 24. týdne v mezidobísv. Kornélius a Cyprián, sv. Bellarmin
Úterý 18.9.2012 úterý 24. týdne v mezidobísv. Josef Kupertinský
Středa 19.9.2012 středa 24. týdne v mezidobísv. Januárius
Čtvrtek 20.9.2012čtvrtek 24. týdne v mezidobísv. Ondřej, Pavel a druhové18:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKostel sv. Petra a Pavla
Pátek 21.9.2012 Svátek sv. Matouše
Sobota 22.9.2012 sobota 24. týdne v mezidobísv. Mořic a druhové
Neděle 23.9.201225. neděle v mezidobísv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny10:00Mše sv. (9.45 sv. růženec + sv. smíření)Kostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky