Pořad bohoslužeb od 16. 12. 2012 do 27. 12. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

17.12.2012

Neděle 16.12.20123. neděle adventnísv. Adelhaida (Adéla)10:00 (9.40 modl. růžence, sv. smíření)Mše sv. - za nemocnou vnučku a celou rodinuKaple fara
Pondělí 17.12.2012 sv. Lazar
Úterý 18.12.2012 sv. Rufus a Zosim
Středa 19.12.2012 bl. Urban
Čtvrtek 20.12.2012sv. Dominik Siloský17:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 21.12.2012 sv. Petr Kanisius
Sobota 22.12.2012 sv. Servul
Neděle 23.12.20124. neděle adventnísv. Jan Kentský10:00 (9.40 modl. růžence, sv. smíření)Mše sv.Kaple fara
Pondělí 24.12.2012Štědrý den22:00Půlnoční vánoční bohoslužba slova se zpěvem koledKaple fara
Úterý 25.12.2012Slavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně10:00Slavnostní mše sv.Kaple fara
Středa 26.12.2012Svátek sv. Štěpánasv. Štěpán9:30 ZMĚNA!!!!Mše sv.Kaple fara
Čtvrtek 27.12.2012Svátek sv. Jana Evangelistysv. Jan Evangelista17:00 Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky