Pořad bohoslužeb od 14. do 21. 12.

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

15.12.2014

Neděle 14.12.20143. neděle adventnísv. Jan od Kříže10:00 (9.00 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - na dobrý úmyslKaple fara
Pondělí 15.12.2014pondělí 3. adventního týdnesv. Valerián19:00Katecheze pro dospěléKaple fara
Úterý 16.12.2014 úterý 3. adventního týdnesv. Adelhaida (Adéla)
Středa 17.12.2014sv. Lazar16:00Vánoční koncert ZŠ MŠKostel sv. Petra a Pavla
Čtvrtek 18.12.2014sv. Rufus a Zosim16:00Moditba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 19.12.2014 bl. Urban
Sobota 20.12.2014 sv. Dominik Siloský
Neděle 21.12.20144. neděle adventnísv. Petr Kanisius10:00 (9:00 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara
Pondělí 22.12.2014 sv. Servul
Úterý 23.12.2014 sv. Jan Kentský
Středa 24.12.2014Štědrý den24:00Půlnoční bohoslužba slovaKaple fara
Čtvrtek 25.12.2014Slavnost Narození PáněSlavnost Narození Páně10:00VÁNOČNÍ MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky