Pořad bohoslužeb od 13. do 21. 4. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

15.4.2014

Neděle 13.4.20146. neděle postní - Květná nedělesv. Martin I.10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - na úmysl dárceKaple fara
Pondělí 14.4.2014 pondělí Svatého týdnesv. Lambert
Úterý 15.4.2014 úterý Svatého týdnesv. Anastázie
Středa 16.4.2014 středa Svatého týdnesv. Bernadetta Soubirousová
Čtvrtek 17.4.2014 Zelený čtvrtekZelený čtvrtek
Pátek 18.4.2014 Velký pátekVelký pátek
Sobota 19.4.2014 Bílá sobotaBílá sobota
Neděle 20.4.2014Slavnost Zmrtvýchvstání PáněSlavnost Zmrtvýchvstání Páně10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za farnostKaple fara
Pondělí 21.4.2014pondělí velikonočního oktávusv. Anselm9:45 MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky