Pořad bohoslužeb od 13. do 20. května

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

13.5.2012

6. velikonoční týden, Nanebevstoupení Páně, příprava na Seslání Ducha sv. – novéna k Duchu sv. 17. – 25. 5., např. Svatodušní novéna_2012 (ke stažení)

Neděle 13.5.20126. neděle velikonočnísv. Ondřej Hubert Fournet10:00Mše sv. - za matky a babičkyKaple fara
Pondělí 14.5.2012 Svátek sv. Matěje, apoštola
Úterý 15.5.2012 úterý 6. velikonočního týdnesv. Žofie
Středa 16.5.2012 Svátek sv. Jana Nepomuckého, hlavního patrona Čech
Čtvrtek 17.5.2012Nanebevstoupení Páněsv. Paschal Baylon17:00Bohoslužba slova se sv. přijímánímKaple fara
Pátek 18.5.2012 pátek 6. velikonočního týdnesv. Jan I.
Sobota 19.5.2012 sobota 6. velikonočního týdnesv. Petr Celestýn
Neděle 20.5.20127. neděle velikonočnísv. Klement M. Hofbauer, sv. Bernardin Sienský10:00Bohoslužba slova se sv. přijímáním (namísto mše sv.)Kaple fara

Dnes je…

 • středa 29. 3. 2023
 • středa 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: bl. Ludolf (Slavomil)
  • v občanském kalendáři: Taďána
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Dan 3,14-20.91-92.95
  • Žalm: Dan 3
  • Evangelium: Jan 8,31-42
Biblický citát na dnešní den
Bůh nás může vysvobodit i z rozpálené ohnivé pece! (Dan 3,17)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]