Pořad bohoslužeb od 12. do 19. 1. 2014

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

12.1.2014

Neděle 12.1.2014Svátek Křtu Páněsv. Probus (Pravoslav)10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za + spolužákyKaple fara
Pondělí 13.1.2014pondělí 1. týdne v mezidobísv. Hilarius z Poitiers16:00Mariánské večeřadlo (růženec, bohoslužba slova, sv. přijímání, adorace)Kaple fara
Úterý 14.1.2014 úterý 1. týdne v mezidobísv. Sáva Srbský
Středa 15.1.2014 středa 1. týdne v mezidobísv. Pavel Poustevník
Čtvrtek 16.1.2014čtvrtek 1. týdne v mezidobísv. Marcel I.16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 17.1.2014 pátek 1. týdne v mezidobísv. Antonín Veliký
Sobota 18.1.2014 sobota 1. týdne v mezidobíPanna Maria, Matka jednoty křesťanů
Neděle 19.1.20142. neděle v mezidobísv. Márius a Marta a jejich synové10:00 (9:40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za vnučku k narozeninám a za rodinuKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky