Pořad bohoslužeb od 11. do 18. 11. 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

11.11.2012

Neděle 11.11.201232. neděle v mezidobísv. Martin10:00 Mše sv. (za + sestru a tetu Jarmilu, za požehnání k 50. narozeninám)Kaple fara
Pondělí 12.11.2012 pondělí 32. týdne v mezidobísv. Josafat
Úterý 13.11.2012Svátek sv. Anežky České17:00Mariánské večeřadlo (modl. růžence, zasvěcení P. Marii, bohoslužba slova, adorace)Kaple fara
Středa 14.11.2012 středa 32. týdne v mezidobísv. Mikuláš Tavelič
Čtvrtek 15.11.2012čtvrtek 32. týdne v mezidobísv. Albert Veliký17.30Modlitba růžence, bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 16.11.2012 pátek 32. týdne v mezidobísv. Markéta Skotská
Sobota 17.11.2012 sobota 32. týdne v mezidobísv. Alžběta Uherská
Neděle 18.11.201233. neděle v mezidobíPosvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla10:00 (9.40 sv. růženec, sv. smíření)Mše sv.Kaple fara

Dnes je…

  • sobota 25. 3. 2023
  • Liturgická barva: bílá
  • Připomínáme si:
    • v církevním kalendáři: Slavnost Zvěstování Páně
    • v občanském kalendáři: Marián
  • Liturgické čtení:
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky