Pořad bohoslužeb od 11. do 18. 1. 2015

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

12.1.2015

Neděle 11.1.2015Svátek Křtu Páněct. Marie Elekta10:00 (9.00 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za rod. MládkovuKaple fara
Pondělí 12.1.2015pondělí 1. týdne v mezidobísv. Probus (Pravoslav)19:00Katecheze pro dospěléFarní knihovna
Úterý 13.1.2015úterý 1. týdne v mezidobísv. Hilarius z Poitiers16:00Mariánské veřeřadlo - růženec, zasvěcení P. MariiKaple fara
Středa 14.1.2015středa 1. týdne v mezidobísv. Sáva Srbský12:45, 14:45Náboženská výuka pro dětiFarní knihovna
Čtvrtek 15.1.2015čtvrtek 1. týdne v mezidobísv. Pavel Poustevník16:00Modlitba růžence a bohoslužba slovaKaple fara
Pátek 16.1.2015 pátek 1. týdne v mezidobísv. Marcel I.
Sobota 17.1.2015 sobota 1. týdne v mezidobísv. Antonín Veliký
Neděle 18.1.20152. neděle v mezidobíPanna Maria, Matka jednoty křesťanů10:00 (9:00 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Vyžádej si znamení od Boha. (Iz 7,11)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky