Pořad bohoslužeb od 10. do 17. 3. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

11.3.2013

Neděle 10.3.20134. neděle postnísv. Jan Ogilvie10:00 (9.40 růženec + sv. smíření); 14.00Mše sv. - za rod. Blažkovy a StránskýchKaple fara
Pondělí 11.3.2013 pondělí 4. postního týdnesv. Eulogius z Kordoby
Úterý 12.3.2013 úterý 4. postního týdnesv. Kvirin
Středa 13.3.2013středa 4. postního týdnesv. Patricie (Vlasta)17:00Mariánské večeřadlo - modl. růžence, zasvěcení, bohoslužba slova, ADORACE ZA VOLBU PAPEŽE 18 - 19 H.Kaple fara
Čtvrtek 14.3.2013 čtvrtek 4. postního týdnesv. Matylda
Pátek 15.3.2013 pátek 4. postního týdnesv. Longin
Sobota 16.3.2013 sobota 4. postního týdnesv. Heribert
Neděle 17.3.20135. neděle postnísv. Patrik10 (9.40 růženec)BOHOSLUŽBA SLOVA (namísto mše sv.)Kaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]