Pořad bohoslužeb od 1. do 8. 12. 2013

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

2.12.2013

Neděle 1.12.20131. neděle adventnísv. Edmund Kampián10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ - za bratra KlauseKaple fara
Pondělí 2.12.2013 pondělí 1. adventního týdnesv. Bibiána
Úterý 3.12.2013 úterý 1. adventního týdnesv. František Xaverský
Středa 4.12.2013 středa 1. adventního týdnesv. Jan Damašský, sv. Barbora
Čtvrtek 5.12.2013čtvrtek 1. adventního týdnesv. Sába16:00 POSUN ČASU!MŠE SV. - za kněze a duchovní povoláníKaple fara
Pátek 6.12.2013 pátek 1. adventního týdnesv. Mikuláš
Sobota 7.12.2013 sobota 1. adventního týdnesv. Ambrož
Neděle 8.12.20132. neděle adventní2.neděle adventní10:00 (9.40 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]