Pořad bohoslužeb 1. 4. – 9. 4. 2012

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

29.3.2012

Květná neděle – průvod s žehnáním ratolestí

Neděle 1.4.20126. neděle postní - Květná nedělesv. Makarius (Blahomír)9.55, 10:00Průvod od kostela, mše sv. s žehnáním ratolestíKaple fara
14:00Křížová cestaKostel sv. Petra a Pavla
Pondělí 2.4.2012 pondělí Svatého týdnesv. František z Pauly
Úterý 3.4.2012 úterý Svatého týdnesv. Nikita
Středa 4.4.2012 středa Svatého týdnesv. Izidor
Čtvrtek 5.4.2012 Zelený čtvrtekZelený čtvrtek
Pátek 6.4.2012 Velký pátekVelký pátek
Sobota 7.4.2012 Bílá sobotaBílá sobota
Neděle 8.4.2012Slavnost Zmrtvýchvstání PáněSlavnost Zmrtvýchvstání Páně10:00mše sv.Kaple fara
Pondělí 9.4.2012pondělí velikonočního oktávusv. Marie Kleofášova9.30Mše sv.Kaple fara

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky