Novoroční pořad bohoslužeb

Kategorie: Pořad bohoslužeb aktuální

28.12.2014

Neděle 28.12.2014Svátek Svaté rodinysv. Betlémské děti, mučedníci10:00 (9.00 růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁKaple fara
Pondělí 29.12.2014sv. Tomáš Becket19:00Katecheze pro dospěléFarní knihovna
Úterý 30.12.2014sv. Evžen17:00MŠE SVATÁ V v latině s adorací před závěrem občanského rokuKostel sv. Petra a Pavla
Středa 31.12.2014 sv. Silvestr
Čtvrtek 1.1.2015Slavnost Matky Boží Panny Marie10:00 (9:00 růženec, výstav NSO, sv. smíření)MŠE SVATÁ za kněze a kněžská povolání (zároveň 1. čtvrtek)Kaple fara
Pátek 2.1.2015 sv. Basil Veliký a Řehoř Naziánský
Sobota 3.1.2015sv. Jenovéfacca 9 - 17TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKAObec Rudoltice
Neděle 4.1.20152. neděle po Narození Páněbl. Anděla z Foligna10:00 (9:00 sv. růženec, sv. smíření)MŠE SVATÁ se svěcením vody, křídy - ze Zjevení PáněKaple fara
13 - 17TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKAObec Rudoltice

Dnes je…

 • pátek 24. 3. 2023
 • pátek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Kateřina Švédská
  • v občanském kalendáři: Gabriel
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Mdr 2,1a.12-22
  • Žalm: Zl 34
  • Evangelium: Jan 7,1-2.10.25-30
Biblický citát na dnešní den
Bůh zachraňuje ty, jejichž duch je zdeptán. (Ž 34,19)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky