Poděkování Oblastní Charity za Tříkrálovou sbírku

Kategorie: Liturgické texty

21.1.2014

 Tříkrálová sbírka 2014 skončila

Tisková zpráva ze dne 21. 1. 2014:

Největší dobrovolnická akce v ČR se opět setkala s přijetím a kladnou odezvou. V orlickoústeckém regionu se vykoledovalo celkem 2.143.718,- Kč do 470 pokladniček. Sbírka může být v takovém rozsahu uskutečněna jen díky spolupráci Charity s místními asistenty, kteří jednají s  obecními a městskými úřady, s farnostmi, občanskými spolky, zejména skauty, školami a řadou dobrovolníků. Oblastní charita je za tuto pomoc velmi vděčná a děkuje všem, kdo do sbírky přispěli.

Oblastní charita organizuje sbírku v 90 obcích a městech orliskoústeckého okresu a řádově nám pomáhá kolem 1.500 dobrovolníků.  Za 14 let své existence si Tříkrálová sbírka získala důvěru občanů, která je založena na hodnověrnosti působení Charity a místních  organizátorů. V několika místech proběhly také doprovodné Tříkrálové koncerty (např. Ústí n.O., Česká Třebová, Žamberk, Horní Čermná atd.), jejichž výtěžek byl  určen ve prospěch sbírky.

Tříkrálová sbírka není ale jen samotným vybíráním peněz. Zejména starší lidé se už dlouho dopředu těší na návštěvu tří králů, protože berou jejich přání štěstí, zdraví a pokoje vážně. Často tak tři králové vidí radost a úsměv na tváři, někdy i slzy dojetí… Někdy se naopak  musí vyrovnat s odmítnutím. I to patří k Tříkrálové sbírce, stejně jako k životu…

Pro Charitu má tato sbírka velký význam, protože díky ní se daří provozovat některé služby, a sloužit tak potřebným. 65 % z výtěžku je určeno přímo do regionu a tento obnos v r. 2014 použije Oblastní charita těmto záměrům:

–          Občanská poradna – rozšíření služby (provozní doby)

–          „Šance pro rodinu“ – zajištění služby

–          Sociální rehabilitace Lanškroun

–          Nízkoprahové zařízení pro lidi bez domova Lanškroun – zajištění služby

–          Centrum pod střechou Letohrad – technické úpravy

–          Charitní ošetřovatelská služba, domácí hospicová péče – úprava suterénních prostor (zázemí)

–          Rodinné centrum Kopretina Sloupnice – zajištění služby

–          Fond na rozvoj stávajících projektů

–          Přímá pomoc

–          Pomoc do Indie (domky pro chudé)

Upřímně děkujeme každému z vás za to, co jste pro Tříkrálovou sbírku udělali.

Více informací  naleznete na:  www.uo.charita.cz

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí, Na Kopečku 356, 561 51  Letohrad, tel. 734 769 713

Dnes je…

 • čtvrtek 23. 3. 2023
 • čtvrtek 4. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Turibius z Mongroveja
  • v občanském kalendáři: Ivona
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ex 32,7-14
  • Žalm: Zl 106
  • Evangelium: Jan 5,31-47
Biblický citát na dnešní den
Bůh byl pohnut lítostí a nedopustí neštěstí. (Ex 32,14)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]

Výročí + P. Josefa Krajíčka + 27. 2. 2020

27.2.2023

 
P.Krajíček_data_ovečky