Sv. Dominik – 8. srpna

Kategorie: Galerie světců

8.8.2012

KDO BYL SV. DOMINIK

www.dominik.cz

Sv. Dominik se narodil mezi rokem 1173-1175 v kastilské vesnici Caleruega v severní Kastilii v rytířské rodině Guzmánů. Jeho rodiče byli Felix Guzmán a bl. Jana z Azy. Měl dva nevlastní bratry, Antonína a bl. Mannesa, který se později stal dominikánem. Jako sedmiletý byl Dominik poslán ke svému strýci arciknězi, který ho vyučoval především gramatiku a latinu. v patnácti letech pak Dominik nastoupil v Palencii studium svobodných umění. Již v době studií se projevila jeho mimořádná láska k bližním. Dominik se nabídl jako náhrada za chlapce prodaného do otroctví, a obchodník s otroky dojat jeho obětavostí propustil oba. v době hladu pak Dominik rozdal veškerý majetek a nakonec prodal své drahocennné knihy a peníze věnoval hladovějícím chudým.
Po dokončení studia ve čtyřiadvaceti letech byl vysvěcen na kněze a stal se kanovníkem reformované kapituly v Osmě (El Burgo de Osma). Zde se věnoval službě Bohu především chórovou modlitbou a životem podle řehole sv. Augustina.
Obrat v jeho životě způsobily dvě cesty do severního Německa. Ty podnikl v letech 1203 – 1206 jako průvodce biskupa Diega z Azeveda, kterého král Alfons VIII. pověřil diplomatickým posláním. V jižní Francii se setkali jednak s bludaři, jednak s pohanským kočovným kmenem Kumánů v Německu a chtěli jim hlásat evangelium. Papež Innocenc III.1 jim však misijní činnost nedovolil a vyzval biskupa Diega k návratu do diecéze. Na zpáteční cestě se setkali s papežskými legáty – cisterciáckými opaty – neúspěšně působícími mezi albigenskými2. Dominik i Diego pochopili, v čem spočívá neúspěch papežské mise – okázalost jejich života byla v příkrém rozporu se slovy, která jim zvěstovali.
Zpočátku chodili biskup Diego a Dominik spolu s papežskými legáty. V chudobě a pokoře, žijící z milodarů, kázali a poučovali posluchače o Pravdě. Když biskup Diego zemřel (r. 1207) a papežští legáti se vrátili se do svého káštera, zůstal Dominika sám. Pokračoval ve své úsilí o spásu bludařů a přitom si uvědomoval si, že cíl, jenž sleduje, může dosáhnout jedině s pomocí společenství bratří věnujících se věroučnému kázání a žijícím apoštolským způsobem života. V dubnu 1215 v Toulouse složili první bratři řeholní sliby do rukou svatého Dominika a v červnu téhož roku byla komunita schválena diecézním biskupem Fulcem.
Sv. Dominik se vypravil do Říma, aby získal schválení Svatého stolce a aktivita řádu nezůstala omezena na jedinou diecézi. Papež Innocenc III. sice uvítal a podpořil Dominikovo úsilí, ale vzhledem k závěrům IV. lateránského koncilu3 nemohl Dominikovi vyhovět. Nicméně mu doporučil vybrat si některou z řeholí již existujících. Bratři si zvolili řeholi svatého Augustina, „ne proto, co v ní je, ale především pro to, co v ní není“ (V. Koudelka) a doplnili ji vlastními stanovami, které obsahovaly pravidla o slibech, společném životě a především o studiu.
Honorius III., nástupce Innocence III., předává Dominikovi 22. 12. 1216 privilegium, které potvrzuje komunitu u svatého Romana z Toulouse jako řeholní společenství a v papežském listě z 21. 1. 1217 se poprvé objevuje termín Praedicatores (Kazatelé). Honorius III. zde Dominika a jeho bratry nabádá, aby neohroženě kázali evangelium. Dominik však pokračoval ve svém úsilí překročit hranice toulouské diecéze a tak dosáhl toho, že r. 1218 udělil bratřím Honorius III. spolu s několika dalšími výsadami právo kázat po celém světě.
V následujících letech vznikaly dominikánské kláštery v různých univerzitních městech a řád rychle nabýval na síle. Od roku 1218, kdy měl jen něco málo přes dvacet bratří, se počet členů do roku 1221 rozrostl na 300 řeholníků v 25 klášterech. Kapitula (shromáždění bratří a nejvyšší zákonodárný orgán) v Bologni r. 1221 rozdělila řád na jednotlivé správní celky, zvané provincie. s optimismem byly zřízeny i na územích, kde doposud nebyly žádné kláštery, a bratři byli rozesláni na nová území (Anglie, Skandinávie, Polsko, Maďarsko).
Po skončení kapituly kázal Dominik ještě nějaký čas v severní Itálii, odkud koncem července dorazil zcela vyčerpán do Boloně. Zde 6. 8. 1221, po generální zpovědi před 12 kněžími, zemřel. Nebylo mu ani padesát let. S bratry se loučil slovy: „Neplačte, po smrti vám budu užitečnější než za živa.“ Na jeho pohřeb přijel kromě jiných kardinál Hugolin, který se s Dominikem podílel na reformaci římských řeholnic. Ten jej také již jako papež Řehoř IX. 3.7. 1234 svatořečil.

Atributy sv. Dominika

Sv. Dominik bývá zobrazován v dominikánském hábitu, s knihou, lilií, křížem, růžencem a nejčastěji s černobílým psem, který drží v tlamě hořící pochodeň. Podle legendy se jeho matce před Dominikovým narozením zdál sen, že porodila psa, který pochodní zapálil celý svět.

Také bývá zobrazován spolu s Pannou Marií, která mu předává růženec (někdy zároveň i se sv. Kateřinou Sienskou).

Dnes je…

 • úterý 5. 12. 2023
 • úterý 1. adventního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Sába
  • v občanském kalendáři: Jitka
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Iz 11,1-10
  • Žalm: Zl 72
  • Evangelium: Lk 10,21-24
Biblický citát na dnešní den
Nikdo nebude škodit. (Iz 11,9)

Citát na dnešní den

Myslíš si,

 že ten, kdo pro tebe tak trpěl, tě opustí? 

To si nikdy nemysli.

(Adam Scott, kartuzián ze 13. století)

www.pastorace.cz

Nové články

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]

Koncert Lanškrounského ženského pěveckého sboru v kostele – 15. 12. 2023

1.12.2023

Plakát č.4_koncert zensky sbor
OBEC RUDOLTICE ZVE VŠECHNY OBČANY
NA VÁNOČNÍ KONCERT
V PÁTEK 15. […]

Novéna k slavnosti Neposkvrněného početí Panny Marie, které církev slaví 8. prosince

29.11.2023

Od 29. listopadu do 7. prosince
je možné se modlit novénu k Neposkvrněnému […]

Bohoslužby každou neděli

21.10.2023

I nadále se modlíme každou neděli od 10:30 společný sv. růženec – […]

Změna místa v konání bohoslužeb

21.10.2023

Od neděle 15. 10. se sv. růženec i bohoslužby slova konají přes […]