Panna Maria – prostřednice všech milostí

Kategorie: Galerie světců

9.5.2012

8. květen – Panna Maria, Prostřednice všech milostí

Plastika Neposkvrněného Početí Panny Marie (kolem roku 1700), ImmaculataDnes nám liturgie nabízí Památku Panny Marie, Prostřednice všech milostí. Tato památka má svůj původ v Belgii a je po Mariině Nanebevzetí jedním z nejmladších mariánských svátků, který do kalendáře zavedl papež první světové války Benedikt XV.Spása a milost jsou výlučně Boží dary a člověk si je nemůže vynutit vlastními silami ani zasloužit. Bez aktivní účasti člověka však takové Boží dary nemohou dojít naplnění či uplatnění. Nikdo nemůže být spasen proti své vůli, ovšem jak řekl svatý Augustýn: Člověče, Bůh tě bez tebe vykoupil, ale bez tebe tě nespasí.

Panna Maria vychovávala Ježíše jako každá jiná matka, samozřejmě i se svatým Josefem. Byla to jejich zvláštní forma spolupráce na díle vykoupení, ke které je Bůh vyvolil a posvětil. Jejich prostřednictvím „Ježíš prospíval na duchu i na těle“ (Lk 2,52).

Krásným obrazem jedním z prvních znaků Mariina prostřednictví mezi Bohem, Božím Synem a člověkem je Mariina přímluva na svatbě v Káně galilejské, aby Ježíš proměnil vodu ve víno. Maria jako obyčejná židovská žena zná potřeby a nedostatky lidí a má s námi soucit, chápe naši lidskost, tělesnost, a proto se přimlouvá. Ona však nebere Bohu jeho moc a výsadu být pramenem a zdrojem, ona chce jen pomáhat, přimlouvat se a být prostřednicí, mostem, mezi velikostí Boha a naší lidskostí.

Buďme nejen dnes vděčni za tuto Mariinu neustálou pomoc a ochotu být „spojkou“ mezi Bohem, který nás chce obdarovávat a přivést jednou i do své slávy, tak jako vzal do nebe Marii s tělem i duší.

Jáhen Roman Janáč, CSsR

 

Maria, dej mi své oči,
vždy jasné a laskavé,
ať vidím pravdivě,
ať každý den správně rozeznám,
co je dobré a co je jenom klam,
ať pro dobré mám vždycky cit,
ať poznám, že mám odpustit.
Maria, dej mi i své rty,
ať zpívám tvé Magnificat,
ať mluvím jen,
co je správné, ať nesu radostné
poselství všude, kde neláska se tmí,
víc s Bohem mluvím v slovech svých,
než s druhými a o druhých.

Maria, dej mi i svůj sluch, ať
slyším to, co říká Bůh,
ať nezní marně Boží hlas, když
volá ke mně zas a zas,
ať nepřeslechnu každý den hlas
toho, kdo je opuštěn.

Maria, dej mi své ruce, tak něžné
a tak pomocné, ať skutky mé
jsou jako tvé, když modlím se,
když pracuji, všechno rád Bohu
daruji, pomoc máš pro nás v ru­
kou svých, Ježíše vidíš v trpících.

Maria, dej mi své srdce,
navždycky Bohu oddané, ať také
Boha miluje, mou ubohost, mé
starosti přetaví žár tvé milosti.
Amen.

Dnes je…

 • sobota 23. 9. 2023
 • sobota 24. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
  • v občanském kalendáři: Berta
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Tim 6,13-16
  • Žalm: Zl 100
  • Evangelium: Lk 8,4-15
Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)

Citát na dnešní den

Nezapomínejte na chudé, milujte je,

protože v nich je ukřižovaný Ježíš,

který čeká na své zmrtvýchvstání.

Nezapomínejte na chudé,
protože právě oni vám otevřou dveře do nebe.

Papež František 20. září 2023

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023