25. květen – výroční den nalezení ostatků sv. Filomény (1802)

Kategorie: Galerie světců

25.5.2012

 

Mladičká světice Filoména, která žila na přelomu 3. a 4. století        za vlády císaře Deokleciána, byla uctívána jako „divotvůrkyně 19. století“.

Její ostatky byly 1500 let uschovány před světem ve hrobovém poli v římských katakombách sv. Priscilly (dnešní via Salaria). Teprve dne 24. května 1802 byl objeven dosud nepovšimnutý hrob vytesaný ve skále a následujícího dne 25. května 1802 byl tento hrob oficiálně otevřen a zdokumentován vatikánským supervizitorem. Dle indicií bylo konstatováno, že ostatky patří mladé mučednici pro víru, jejíž jméno bylo dle nápisu na náhrobních kamenech identifikováno jako FILUMENA (dcera světla).

Více naleznete v publ. Svatá Filoména – naše mocná přímluvkyně, Matice cyrilometodějská 2011.

Info pro zájemce o knihu o sv. Filoméně – možnost zakoupení:  mob. 776559793 Marcela Macháčková

Dnes je…

 • sobota 23. 9. 2023
 • sobota 24. týdne v mezidobí
  Liturgická barva: zelená
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Konstanc z Ankony, sv. Pio z Pietrelciny
  • v občanském kalendáři: Berta
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: 1Tim 6,13-16
  • Žalm: Zl 100
  • Evangelium: Lk 8,4-15
Biblický citát na dnešní den
Služte Hospodinu s radostí. (Ž 100,2)

Citát na dnešní den

Nezapomínejte na chudé, milujte je,

protože v nich je ukřižovaný Ježíš,

který čeká na své zmrtvýchvstání.

Nezapomínejte na chudé,
protože právě oni vám otevřou dveře do nebe.

Papež František 20. září 2023

www.pastorace.cz

Nové články

Čtvrteční adorace za kněze a duchovní povolání – 31. 8. od 9 do 17 hodin

30.8.2023

Už po několikáté jste zváni k osobní modlitbě před Nejsvětější Svátostí oltářní, […]

Litomyšlské dny barokní tradice – úvodní mše sv. 13. 8. 2023

31.7.2023

http://www.baroknilitomysl.cz/2023.php

Pozvánka na mši sv. 14. 8. 2023 náš kostel

31.7.2023

POZVÁNKA NA MŠI SV. 14. 8. 2023