25. květen – výroční den nalezení ostatků sv. Filomény (1802)

Kategorie: Galerie světců

25.5.2012

 

Mladičká světice Filoména, která žila na přelomu 3. a 4. století        za vlády císaře Deokleciána, byla uctívána jako „divotvůrkyně 19. století“.

Její ostatky byly 1500 let uschovány před světem ve hrobovém poli v římských katakombách sv. Priscilly (dnešní via Salaria). Teprve dne 24. května 1802 byl objeven dosud nepovšimnutý hrob vytesaný ve skále a následujícího dne 25. května 1802 byl tento hrob oficiálně otevřen a zdokumentován vatikánským supervizitorem. Dle indicií bylo konstatováno, že ostatky patří mladé mučednici pro víru, jejíž jméno bylo dle nápisu na náhrobních kamenech identifikováno jako FILUMENA (dcera světla).

Více naleznete v publ. Svatá Filoména – naše mocná přímluvkyně, Matice cyrilometodějská 2011.

Info pro zájemce o knihu o sv. Filoméně – možnost zakoupení:  mob. 776559793 Marcela Macháčková

Dnes je…

 • čtvrtek 30. 3. 2023
 • čtvrtek 5. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Jan Klimak
  • v občanském kalendáři: Arnošt
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Gn 17,3-9
  • Žalm: Zl 105
  • Evangelium: Jan 8,51-59
Biblický citát na dnešní den
Kdo zachovává Boží slovo, nezemře navěky! (Jn 8,51)

Citát na dnešní den

Evangelizace nezačíná morálkou,

ale kerygmatem.

Řečeno v novozákonním jazyce nezačíná se zákonem, ale evangeliem.

Po kerygmatu následuje parenesis, po ohlašování napomenutí. Důležité je pořadí, které je třeba dodržovat v životě a ohlašování, kde je třeba začít, protože, jak řekl již svatý Řehoř Veliký, „k víře se nepřichází tím, že začne od ctností, ale k ctnostem se přichází tím, že začne od víry .“

Každá evangelizační iniciativa, která chce začít reformou společenských zvyklostí a nesnažila by se nejprve změnit lidská srdce, je odsouzena skončit v nicotě, nebo ještě hůře, v politice.

www.pastorace.cz

Nové články

Novéna ke Zvěstování Panny Marie

16.3.2023

Každý den no­vé­ny za­čí­na­jí mod­lit­by hym­nem Veni Sanc­te Spi­ri­tus / Přijď, ó […]

SETKÁNÍ OKOLO JEZULÁTKA – 15. 3. cca od 18:15 na faře, od 17 hodin v kostele růženec, mše sv. 17:30

6.3.2023

Milí,
přijměte srdečné pozvání ve středu 15. března 2023 do Rudoltic do kostela […]