25. květen – výroční den nalezení ostatků sv. Filomény (1802)

Kategorie: Galerie světců

25.5.2012

 

Mladičká světice Filoména, která žila na přelomu 3. a 4. století        za vlády císaře Deokleciána, byla uctívána jako „divotvůrkyně 19. století“.

Její ostatky byly 1500 let uschovány před světem ve hrobovém poli v římských katakombách sv. Priscilly (dnešní via Salaria). Teprve dne 24. května 1802 byl objeven dosud nepovšimnutý hrob vytesaný ve skále a následujícího dne 25. května 1802 byl tento hrob oficiálně otevřen a zdokumentován vatikánským supervizitorem. Dle indicií bylo konstatováno, že ostatky patří mladé mučednici pro víru, jejíž jméno bylo dle nápisu na náhrobních kamenech identifikováno jako FILUMENA (dcera světla).

Více naleznete v publ. Svatá Filoména – naše mocná přímluvkyně, Matice cyrilometodějská 2011.

Info pro zájemce o knihu o sv. Filoméně – možnost zakoupení:  mob. 776559793 Marcela Macháčková

Dnes je…

 • pátek 23. 2. 2024
 • pátek 1. postního týdne
  Liturgická barva: fialová
 • Připomínáme si:
  • v církevním kalendáři: sv. Polykarp
  • v občanském kalendáři: Svatopluk
 • Liturgické čtení:
  • 1. čtení: Ez 18,21-28
  • Žalm: Zl 130
  • Evangelium: Mt 5,20-26
Biblický citát na dnešní den
Modlete se za ty, kteří vás pronásledují. (Mt 5,44)

Citát na dnešní den

Otevřená nebesa osvěcují mé životní putování.

Když se zahledím do těchto zářivých nebes, dostávám odvahu 

projít temnotou, nenechat se přemoci strachem...

www.pastorace.cz

Nové články

Modlitby vhodné pro postní dobu

22.2.2024

K Nejdražší Krvi Páně
Růženec k Svaté Tváři
Pobožnost k Nejsvětějším ranám

Výsledek Tříkrálové sbírky v Rudolticích: 40 169 Kč

9.1.2024

Letos se při TKS 6. 1. 2024 vykoledovalo pro účely Oblastní Charity […]

Tříkrálová sbírka 2024 – 6. ledna

4.1.2024

plakátek TKS_2024
Tříkrálová sbírka startuje v České republice již po dvacáté čtvrté. Výtěžek ze […]

Betlémské světlo – u nás v kostele

23.12.2023

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
přivezené skauty přímo z místa narození Ježíše Krista
je možné si […]

Pozvánka na adventní mši sv. 19. 12. 2023 v našem kostele – od 17:30

2.12.2023

V ÚTERÝ 19. PROSINCE BUDE SLOUŽIT MŠI SV. S ADVENTNÍMI ZPĚVY P. […]